Level 2


Witajcie! 

Przedstawiamy Wam level 2, który ma tytuł: "Gdyby kózka nie skakała to by nóżki nie złamała". Pamiętajcie, że na tym poziomie każde naciśnięcie klawisza W lub Spacji zabiera Wam jedno serce!

Files

Przysłowiowy Platformer.zip 26 MB
Mar 26, 2020

Get Przysłowiowy Platformer

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.